Politika Privatnosti

  1.       RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

MCM 965 d.o.o. Beograd, Toše Jovanovića 9/3, matični broj: 20731796, PIB: 107047758 (’’MCM’’), prikuplja i obrađuje podatke o registrovanim korisnicima Vebsajta kao što su ime, prezime, e-mail u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 97/08 i dr.)(„Zakon“).

 

  1.       SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhu posredovanja prilikom kupoprodaje virtuelnih valuta, marketinškog i drugog informisanja registrovanih korisnika. 

 

  1.       DAVANJE PRISTANKA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Korišćenje Vebsajta i registracija korisnika preko Vebsajta predstavlja dobrovoljno davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti registrovanog korisnika.

 

  1.       ORGANIZACIONE I TEHNIČKE MERE

Svi podaci o registrovanim korisnicima se strogo čuvaju uz primenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u MCM i poslovni partneri odgovorni su za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.

 

  1.       ANONIMIZOVANI PODACI

MCM takođe prikuplja i obrađuje podatke koji nisu lične prirode (tip vašeg internet pregledača, ime vašeg internet provajdera, web stranice koje ste posetili itd.) kako bi nivo usluge bio što kvalitetniji. U te svrhe se koriste različite tehnologije kao što su npr. kolačići (cookies), Google Analytics itd., koje omogućavaju personalizaciju pruženih usluga ili obradu anonimizovanih podataka.

  

  1.       PRAVA LICA ČIJI PODACI SE OBRAĐUJU

Pristanak za obradu podataka registrovani korisnik može da povuče u svakom trenutku u pisanom obliku pri čemu takav korisnik gubi status registrovanog korisnika. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, registrovani korisnik uživa sva prava u skladu sa Zakonom.

 

  1.       IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ REPUBLIKE SRBIJE

MCM po potrebi koristi servere za skladištenje podataka o ličnosti koji se nalaze izvan Republike Srbije. Vašim pristankom za obradu podataka o ličnosti istovremeno dozvoljavate iznošenje vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije.