Blog

Novi sistem nagrađivanja korisnika

13.04.2020. / Autor: ECD / Kategorija: ECD

Do sada je postojao sistem nagrađivanja korisnika koji sadržao jednu bitnu odrednicu. Svaki korisnik koji napravi ukupan promet od 550.000 RSD ili više dobija status VIP korisnika. Time i proviziju od 4% umesto 5% koliko su imali svi drugi registrovani korisnici. Novi sistem nagrađivanja će nagrađivati korisnike koji redovno koriste ECD.rs servis, kao i korisnike koji nam pružaju poverenje kroz dva nezavisna sistema.

1. NAGRAĐIVANJE REDOVNOSTI – NIŽE PROVIZIJE

Donosi različite provizije i 3 zone: CASUAL, ACTIVE, TRUST.

Na osnovu prometa koji generište u periodu od 90 dana možete imati različite provizije.

Casual zona          4.95%, 90 dana promet do 100.000rsd

Active zona          4.65%, 90 dana promet 100.000-250.000rsd

Trust zona            3.95%, 90 dana promet 250.000+ rsd

2. NAGRADJIVANJE POVERENJA – VAUČERI POVERENJA

Svaki million prometa nezavisno od vremenskog perioda donosi 1.000rsd vaučer koji se može iskoristiti za kupovinu kriptovaluta preko ECD.rs.

Dodatno:

treći milion + 3000rsd vaučer

peti milion + 5.000rsd vaučer

deseti milion +10000rsd vaučer

Više detalja o načinu preuzimanja vaučera, komuniciranja stanja prometa koji utiče na provizije ili vaučere se može na sekciji FAQ.

TRANZICIONI PERIOD  – GAŠENJE STAROG, PUŠTANJE NOVOG SISTEMA NAGRAĐIVANJA KORISNIKA:

Svi postojeći VIP korisnici, od dana puštanja novog sistema nagrađivanja korisnika 13.04.2020. pa u narednih 90 dana će automatski biti prebačeni u Trust zonu. Time će provizija biti 3.95%.

Korisnici koji nisu po starom sistemu VIP korisnici, ali su imali promet prethodnih 90 dana od dana puštanja novog sistema nagrađivanja, će biti automatski prebačeni u zonu kojoj pripadaju po prometu u pomenutom periodu.

U tranzicionom periodu od tri meseca moguće je ići samo u više zone. Nakon tranzicionog perioda, biće moguće kroz zone ići u oba pravca.

Za sve registrovane korisnike važi da nakon isteka 90 dana, počinje da funkcioniše novi sistem u potpunosti. To znači da će zona kojoj pripadate, samim tim i provizija, biti određeni uvek onim što ste od prometa ostvarili u poslednjih 90 dana.

Kada je u pitanju mogućnost dobijanja vaučera poverenja, promet koji se prati je nezavisan od vremenskog perioda. I svim korisnicima počinje da se broji od nula od dana puštanja novog sistema nagrađivanja korisnika.