Cene i limiti

Verifikovani korisnici i do 3.7%

  • garantovanje cene za kupovinu/prodaju digitalne imovine (kriptovaluta)
  • mogućnost dobijanja boljih uslova kao nagrade za redovno korišćenje ECD servisa
  • mogućnost dobijanja nagrade za ukupni akumulirani promet
  • veći limiti
  • slanje digitalne imovine (kriptovaluta) i RSD 24/7
  • opcija deljenja referal linka
  • kupovina karticama

Cena transakcije se obračunava u odnosu na ukupno uplaćeni iznos.

Detaljnije