Rizici obavljanja transakcija s digitalnom imovinom

Pružalac usluga obaveštava Korisnike o rizicima obavljanja transakcija s digitalnom imovinom, a naročito da:

  1. ulaganje u bilo koju digitalnu imovinu predstavlja rizik i može izazvati finansijske gubitke u vidu delimičnog ili potpunog gubitka novčanih sredstava, odnosno druge imovine;
  2. svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi sa digitalnom imovinom, čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti;
  3. se na transakcije u vezi sa digitalnom imovinom ne primenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita ili zaštita investitora, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita Korisnika finansijskih usluga.