Litecoin

Litecoin

Šta je Litecoin?

Litecoin (LTC) je kriptovaluta koja je u velikoj meri slična Bitcoin-u. U osnovi, Litecoin je decentralizovana kriptovaluta koja koristi slične protokole kao i Bitcoin, sa nekoliko izmenjenih parametara koji se najviše osete u brzini i ceni transakcija.

Litecoin koristi Proof of Work model postizanja konsenzusa i radi na peer-to-peer principu mreže u kojoj korisnici mogu da prebacuju sredstva jedni drugima bez potrebe da se oslanjaju ili zavise od bilo kog centralnog tela.

Nastanak Litecoin-a

Litecoin je napravio Charlie Lee, bivši radnik Google-a. Litecoin ima izuzetno posvećen razvojni tim što je jedan od faktora zbog čega je od nastanka pa do sada u samom vrhu kriptovaluta po svim aspektima.

Pored konstantnog rada na ubrzanju transakcija i povećanju profitabilnosti rudarenja, Litecoin fondacija uspešno unapređuje i mrežu svojih partnera. Rezultat takvih saradnja su sponzorstva sa organizacijom borilačkog sporta UFC i popularnim klubom američkog fudbala Miami Dolphins.

Pored toga, brojni sajtovi pružaju mogućnost plaćanja LTC-om, počev od turističkih aranžmana do pravnih usluga i softverskih rešenja.

Rudarenje Litecoin-a

Litecoin obezbeđuje brze potvrde transakcija (u proseku 2,5 minuta), uz minimalne troškove i koristi algoritam zasnovan na kriptografiji koji je moguće rešavati uz pomoć običnih računara i grafičkih procesora koje većina ljudi već ima.

Planirano je da Litecoin mreža ukupno proizvede 84 miliona LTC-a sa prepolovljavanjem nagrade za rudare na svake četiri godine, baš kao i Bitcoin.

Litecoin cena

Cena LTC-a zavisi od trenutne tražnje za coin-om, a takođe je uslovljena i ograničenom ponudom jer mnogi kripto entuzijasti i investicioni fondovi kupuju Litecoin i povlače ga sa berze na privatne adrese.

Litecoin je vrlo popularan i smatra se digitalnim srebrom u svetu kriptovaluta gde Bitcoin predstavlja digitalno zlato. Poboljšanja mreže i inovacije na kojima rade programeri takođe imaju uticaj na kvalitet, a samim tim i na cenu coin-a.

Takođe, prepolovljavanje nagrade za rudare na svake četiri godine je pokazalo veliki uticaj na cenu jer rudari kroz povećanje cene prodaje, kompenzuju umanjenu količinu izrudarenog Litecoin-a.

Cena Litecoin (LTC) danas je 

Da li vas zanimaju novosti iz crypto industrije?

Prijavite se na Newsletter u kom imate šansu za ostvarenje popusta i posetite naš blog za više informacija.
Za čuvanje, kupovinu, slanje i prodaju Litecoin-a koristite ECD Wallet.