Blog

Rudarite Bitkoin i spasite planetu

27.02.2024. / Autor: Igor Mirković / Kategorija: Rudarenje

Bezbednost kroz energiju – Rudarenje Bitcoin-a

Postoji česta zabluda da se rudarska energija koristi isključivo za realizovanje Bitkoin transakcija. Međutim, većinska potrošnja energije odlazi na održavanje bezbednosti cele mreže. Dok rudari održavaju bezbednost, oni istovremeno dodaju nove transakcije u blokčejn. To su dve odvojene aktivnosti koje se kombinuju.

Primer za to može biti mašina za kreditne kartice koja ne troši mnogo energije prilikom obrade transakcije. Ali zaštita platne mreže od napada zahteva mnogo više energije. Dakle, veći deo energije utrošen na Bitkoin ide na sigurnost mreže, a ne na obradu transakcija.

Potrošnja energije po industrijama

Količina energije koja se koristi za obezbeđivanje Bitkoina varira u zavisnosti od nekoliko faktora:

 • Težina Mreže (Network Difficulty): Kako težina mreže raste, rudarenje postaje skuplje za rudare sa visokim operativnim troškovima. Neisplativi rudari mogu odmah isključiti svoje ASIC uređaje dok ponovo ne postane isplativo rudariti.
 • Kada se težina mreže smanji, koristi se manje energije zbog manje konkurencije.
 • Cena Bitkoina: Pošto je BTC nagrada za izrudarene blokove, cena Bitkoina je jedan od faktora koji određuje profitabilnost. Rudari sa nižim troškovima energije nastaviće da rade čak i sa nižim maržama.

Bitkoin mreža je jedna veoma demokratska i inkluzivna tvorevina i trošiće onoliko energije koliko su rudari SPREMNI da potroše za nagradu.

Uloga energije

Rudarenje Bitkoina se zasniva na zdravoj konkurenciji i poštovanju pravila. U cilju svih učesnika rudarske mreže je da mreža radi što bolje. Rudari moraju da obezbede energetske resurse i hardversku infrastrukturu. Tako kroz ENERGIJU, Bitkoin povezuje fizički svet sa digitalnim svetom. Energija se TROŠI omogućavajući pretvaranje električne energije u monetarnu vrednost. Ovo se postiže kroz dokaz o radu (Proof-of-Work). Energija daje Bitkoinu VREDNOST i BEZBEDNOST.

Zašto bi rudari snosili te troškove? Oni dobijaju nagrade za izrudarene blokove i nagrade od troškova obrade transakcija kao ekonomski podsticaj za njihovu aktivnost.

Električna i hardverska energija je važan element u održavanju bezbednosti decentralizovanih mreža. Energetski troškovi rudarenja čine prepreku za loše aktere da napadnu mrežu.

Utrošak energije obezbeđuje ISTINITOST i NEIZMENJIVOST blokčejna. Ako napadač želi da modifikuje transakciju, potrebno je da uloži više rada nego što su svi rudari uložili u mrežu od te transakcije. Isplativije je pratiti pravila Bitkoin protokola nego varati sistem.

Bilo ko može biti Bitkoin rudar. Mreža je otvorena za sve, uvek i svuda.

Uvod u energetske mreže

Da bismo razumeli kako potrošnja energije Bitkoina pozitivno utiče na okolinu, potrebno je razumeti kako energetska infrastruktura funkcioniše. Električna mreža, poznata i kao energetska mreža, je mreža generatora, prenosnih linija, podstanica i distributivnih linija. Cilj mreže je transport električne energije od mesta generisanja do potrošača. Mreža mora da garantuje da se električna energija isporučuje efikasno i pouzdano kako bi se potražnja mogla zadovoljiti u svakom trenutku.

Mreža se sastoji od tri glavna dela:

 • Generisanje – elektrane stvaraju električnu energiju
 • Prenos – električna energija se zatim transportuje visokonaponskim linijama
 • Distribucija – lokalne podstanice konvertuju električnu energiju na niže napone za krajnje korisnike

Ponuda i potražnja

Ponuda i potražnja su ključne za stabilnost mreže. Mreža mora da osigura da se ponuda uskladi sa potražnjom kako bi se sprečila gašenja.

 • Šta ako je ponuda veća od potražnje? To uzrokuje pad u frekvenciji i naponu. Oprema može biti oštećena, što zatim rezultira pomračenjima.
 • Šta ako je ponuda manja od potražnje? To rezultira prekomernom potražnjom električne energije, što dovodi do povećanja u frekvenciji i naponu. Ovo takođe oštećuje opremu.

Glavni cilj je uvek balansirati ponudu i potražnju kako bi se održala stabilnost mreže.

Solarna Bitkoin farma – Teksas

Zašto usvajanje obnovljivih izvora energije ide sporo?

Jedan od razloga je taj što integracija obnovljivih izvora u mrežu donosi više izazova operatorima koji upravljaju ponudom i potražnjom…

Problem izvora

Iako znamo da su obnovljivi izvori energije pozitivni za okolinu, svet i dalje nastavlja da koristi fosilna goriva uprkos napretku u obnovljivim tehnologijama kao što su solarna i vetroenergija. Glavni problem sa solarnom i vetroenergijom je taj što stvaraju energiju, ali ne odgovaraju na pitanje gde i kada je potrošačima potrebna. Sunce ne sija 24/7. Vetar ne duva 24/7. Pored toga, ova energija se često rasipa u prenosu i balansiranju opterećenja.

Problem lokacije

Mesto gde se proizvodi energija nije mesto gde se energija koristi. Vetro i solarne farme zahtevaju puno prostora. Zbog toga se često nalaze na udaljenim lokacijama, daleko od urbanih područja. Električna energija putuje kroz visokonaponske kablove na stubovima, poput automobila na autoputu. Prenos energije iz udaljenih lokacija do mesta gde je potražnja za električnom energijom ima dva glavna problema:

 1. Gubitak energije prilikom prenosa
 2. Stubovi mogu postati zagušeni poput saobraćajnih gužvi

Uvođenjem Bitkoin rudarenja direktno na mestu proizvodnje energije, kao što su solarne farme, smanjuje se potreba za prenosom ove energije na daljinu. Mašine za rudarenje Bitkoina efektivno koriste višak lokalno proizvedene energije, što rezultira rasterećenju saobraćaja i konkretizaciji energije koja se prenosi na velike udaljenosti.

Energija vetra i rudarenje bitkoina

Baterije ne rešavaju problem

Neki će reći da se baterije mogu koristiti za skladištenje energije. Međutim, baterije nisu rešenje:

 • Ograničen kapacitet – kada je baterija puna, ona je puna. Baterije su samo rezervoari.
 • Skupa proizvodnja još skuplja reciklaža – proizvodnja baterija zahteva rudarenje metala. Nema dovoljno zaliha da bi se stvorila potrebna količina za sve energetske mreže.
 • Gubitak energije – baterije gube energiju ili se isprazne vremenom.

Bitkoin ubrzava usvajanje obnovljive energije

Suprotno od opšteg mišljenja, upotreba energije u Bitkoin rudarenju ima ekološke benefite. Bitkoin je pozitivan za okolinu i ubrzava usvajanje obnovljive i zelene energije.

Prednosti mašina za rudarenje Bitkoina

Bitkoin rudari su IZUZETNO MOBILNI i PORTABILNI. Za povezivanje sa mrežom potrebna je samo INTERNET konekcija. Rudari mogu biti postavljeni bilo gde u svetu, kao što su pustinje, deponije, ili čak pored naftnih i gasnih postrojenja. Bitkoin mašine za rudarenje se mogu uključiti ili isključiti poput prekidača.

Napuštena Energija

Mnogi solarni i vetro projekti se bore da dobiju finansiranje i odobrenje za povezivanje sa mrežom. Jednostavno je previše skupo izgraditi električne kablove koji povezuju obnovljive farme sa mrežom. Procenjuje se da to košta skoro 1 milion dolara po kilometru. Mnoge solarne i vetro farme u svetu su napuštene. To znači da veoma ograničena obnovljiva energija može stići na glavnu mrežu. Višak zelene energije propada. Solarne i vetro farme ne uspevaju da monetizuju višak energije.

Bitkoin je rešenje

Dodatni prihod

Napuštene farme obnovljive energije mogu iskoristiti svoj višak energije za rudarenje Bitkoina. Bitkoin rudarske mašine se nalaze na farmi obnovljive energije. Prenos energije postaje lak i efikasan. Ovaj višak energije bi inače bio neiskorišćen. Prihod se zatim može koristiti za proširenje farme i povezivanje sa glavnom mrežom.

Idealna iskorišćenost mreže kroz povremeno rudarenje

Postoji praksa gde rudari ne teže da budu povezani na Bitkoin mrežu 24/7. Ako rudare rade non-stop, njihova profitabilnost je umanjena kada su cene energije više. Umesto toga, rudari rade po strateškom rasporedu zasnovanom na mnogim različitim varijablama:

 • Ponuda i potražnja energije
 • Vreme dana
 • Praćenje temperature – zagrevanja utiču na efikasnost rudarskih čipova

Kada postoji višak energije, cene energije mogu biti niske. Rudari mogu da uključe mašine za početak rudarenja.

Kada je ponuda energije niska, cene energije mogu biti visoke. Rudari tada mogu isključiti svoje mašine.

Ovo balansira mrežu i izbegava svaki stres na sistemu. Bitkoin rudari su snaga u energetskom sistemu koja garantuje ekvilibrijum.

Koji su benefiti rudarenja Bitkoina pored nagrade?

Decentralizacija: Jedna od ključnih prednosti Bitcoin-a je njegova decentralizovana priroda. Rudarenje pomaže u održavanju ove decentralizacije, jer svaki rudar doprinosi procesiranju transakcija i održavanju mreže sigurnom.

Održavanje električnih mreža: Rudarenje može pomoći u stabilizaciji električnih mreža, jer rudari mogu da se uključe i isključe u zavisnosti od potreba mreže.

Smanjenje suvišno generisane energije: Rudarenje može iskoristiti višak energije koji bi inače bio izgubljen, pretvarajući ga u korisnu računarsku snagu.

Transformacija energije: Toplota generisana rudarenjem može se koristiti za grejanje prostora. Na primer, kompanija Heatbit je razvila uređaj koji kombinuje rudarenje i grejanje, omogućavajući korisnicima da se greju na toplotu koju proizvodi rudarenje.

Uzimajući sve ovo u obzir, jasno je da rudarenje Bitkoina nudi mnoge prednosti koje se protežu daleko izvan same cene kriptovalute. Ove prednosti mogu imati pozitivan uticaj na okolinu, ekonomiju i društvo u celini.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Morning Brew (@morningbrew)

Dobri primeri obnovljivog rudarenja Bitkoina

U mnogim regionima, obnovljiva energija je jeftinija od fosilnih goriva. Takođe postoji nedostatak potražnje za takvom energijom u udaljenim regionima. Zamislite hidroelektranu gde samo malo mesto u okolini koristi deo energije. Bitkoin rudari se mogu postaviti pored brane da monetizuju višak energije.

Stvarni primeri

Popularni regioni gde se nalaze Bitkoin rudarske farme su:

 • Vetrofarme u Teksasu
 • Hidroelektrane u Kanadi
 • Geotermalna područja na Islandu

Rudarenje Bitkoina je izuzetno konkurentno. Da bi bili profitabilni, rudari trebaju pristup jeftinoj energiji. Obnovljiva energija daje rudarima prednost. Zbog toga je mreža uglavnom napajana energijom sa niskim emisijama ugljen-dioksida.

Primeri transformacije energije:

Rudarenje na deponijama: Korišćenje metana sa deponija za generisanje električne energije potrebne za rudarenje.

This immersion-cooled Bitcoin mine is powered by nuclear and solar energy in Norcross, Georgia. The computers are submerged in a liquid of synthetic oil with no electrical conductivity to help cool and increase energy efficiency.
byu/sylsau inInBitcoinWeTrust

Holandski uzgajivači cveća: Upotreba toplote od rudarenja Bitcoina za grejanje staklenika.

Afrika: Upotreba mikro-hidroelektrana za napajanje rudarskih operacija i pružanje električne energije ruralnim zajednicama.

Toplotna rekuperacija: Iskorišćavanje toplote generisane tokom rudarenja za grejanje prostora, grejanje vode, bazene ili kade, sušenje odeće, sušenje hrane, sušenje drveta ili čak proizvodnju alkoholnih pića.

Comment section

0 comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *