Dodavanje pouzdane adrese

Kako biste na najbezbedniji mogući način vršili povlačenja digitalne imovine sa ECD Walleta na eksterne,  kripto adrese neophodno je dodati Vašu adresu na listu Pouzdanih adresa. 

Adrese je moguće ažurirati na dva načina i oba će biti obrađena u ovom uputstvu.

Korak 1
U prvom koraku, neophodno je da budete ulogovani.
U gornjem desnom uglu, ispod Vašeg imena odaberite opciju Podešavanje naloga:

Korak 2
Kada ste odabrali podešavanje naloga u padajućem meniju, kako je opisano u prvom koraku, odaberite opciju RAČUNI/KRIPOADRESE, uokvireno crvenom bojom.

Korak 3
Kada kliknete na opciju RAČUNI/KRIPTOADRESE  otvoriće se polje sa informacijama o Dinarskim računima i Kriptoadresama.
U tabeli za Kriptoadrese odabraćete opciju plus –  Nova pouzdana kriptoadresa , kao što je prikazano na slici:

Otvoriće Vam se polje sa detaljima o vrsti digitalne imovine i poljima za unos adrese. Ovde možete odabrati da li adresu dodajete za transakcija ne Menjačnici ili za transakcije u okviru ECD Walleta.

Pod naziv možete uneti naziv  valute na koju se adresa odnosi : BTC, LTC itd.

Nakon unosa ispravne adrese birate
Dodaj novi :

Nova pouzdana kriptoadresa, pojaviće se u tabeli.

Da biste potvrdili adresu, biće Vam poslat mejl, sa linkom za potvrdu, na koji je potrebno kliknuti:
*NAPOMENA – link važi samo 3 minuta

Drugi način na koji možete uneti Novu pouzdanu adesu, jeste preko ECD Walleta: 

Kada ste ulogovani u Wallet, odaberite opciju Pošalji, koja se nalazi pored svake od ponuđenih valuta.

Otvoriće Vam se novi prozor:

Nakon čega Vam stiže mejl za linkom za potvrdu.

Nakon čega dobijate obaveštenje da je nova pouzdana adresa dodata: