FAQ

Koji promet treba da ostvarim u periodu od 90 dana da bih dobio nižu cenu?

U zavisnosti od prometa koji ostvarite u periodu od 90 dana, cene mogu biti:

4.7%, Casual zona, do 100.000 RSD prometa.
Kurs prilikom kupovine 4.7% veći od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.
Kurs prilikom prodaje 4.7% manji od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.

4.4%, Active zona, od 100.000 do 250.000 RSD prometa.
Kurs prilikom kupovine 4.4% veći od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.
Kurs prilikom prodaje 4.4% manji od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.

3.7%, Trust zona, preko 250.000 RSD prometa.
Kurs prilikom kupovine 3.7% veći od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.
Kurs prilikom prodaje 3.7% manji od trenutne cene na platformi za razmenu digitalne imovine sa kojom sarađujemo.

Comment section

0 comments