FAQ

Da li je moguće izvršiti uplatu u dolarima, evrima…?

Uplatu je moguće izvršiti isključivo u dinarima, jedinoj zvaničnoj valuti koja se koristi na teritoriji Republike Srbije.

Comment section

0 comments