FAQ

Šta se dešava ukoliko se uplata ne izvrši po instrukcijama, odnosno ukoliko nisu potpuno precizno upisani poziv na broj ili dinarski iznos?

Sve transakcije tog tipa prelaze u sistem ručne obrade. Nećemo biti u mogućnosti da garantujemo cenu niti da pošaljemo automatski kriptovalute. Proces realizacije zahteva će biti vezan za regularno radno vreme ECD tima za obradu transakcija (ponedeljak – petak 09:00 – 17:00).

Comment section

0 comments