FAQ

Kada se šalje novac u slučaju da je proces uspešno izvršen?

Isplata RSD na vaš račun sledi nakon momenta kada dobijemo prvu konfirmaciju sa mreže vezano za vašu transakciju nezavisno od radnog vremena ECD-a (24/7).

Comment section

0 comments