FAQ

Kako poslati novac u roku od 20 minuta, tako da ECD sistem evidentira priliv sredstava?

Svaka platna institucija mora korisnicima ostaviti barem jednu od nekoliko mogućnosti da koristi IPS. Novac se može poslati putem elektronskog, mobilnog bankarstva ili podnošenjem platnih naloga na šalterima pružalaca platnih usluga, kako bi se izvršila uplata po osnovu podnešenog zahteva. Konkretan sistem omogućava da se vreme potrebno za slanje novčanih transakcija meri sekundama, i da je protok transakcija omogućen 24/7.

Comment section

0 comments