FAQ

Da li mogu da promenim e-mail adresu preko koje sam se registrovao na ecd.rs?

Kako bi promenili e-mail adresu, morate kontaktirati našu korisničku podršku jer ne postoji mogućnost da to sami uradite na svom nalogu. Ukoliko želite, možete kreirati nov nalog, ali vam se promet koji ste ostvarili na prethodnom nalogu, neće preneti na nov nalog.

Comment section

0 comments