FAQ

Kada se može videti garantovana cena?

Nakon popunjavanja svih polja tokom procesa kreiranja zahteva izabrali ste „Podnesi zahtev“, čime počinje da se odbrojava period od 20 minuta. Dobijate mail putem kojeg treba da potvrdite kripto adresu, klikom na link u mail-u. Tada vas sistem prebacuje na stranicu gde su prikazani odgovarajući podaci o korisniku i samoj transakciji. Na toj stranici treba da potvrdite podatke i „Pravila poslovanja“. Tu se nalaze i instrukcije za plaćanje, a iste dobijate i na mail. U instrukcijama za plaćanje je prikazana garantovana cena.

Comment section

0 comments