FAQ

Šta sve ulazi u konačni obračun prometa u 90 dana koji definiše zonu u kojoj se nalazim?

Sav promet ostvaren korišćenjem našeg online servisa za kupovinu ili prodaju, ulazi u konačni obračun koji definiše zonu u kojoj se nalazite.

Comment section

0 comments