FAQ

Da li transakcije ostvarene putem kriptomata ili kroz ECD Wallet ulaze u konačni obračun prometa u 90 dana koji definiše zonu u kojoj se nalazim?

Promet ostvaren putem kriptomata i kroz ECD Wallet ne ulazi u konačni obračun  prometa koji definiše zonu u kojoj se nalazite.

Comment section

0 comments