FAQ

Kada prestaje da važi garantovana cena?

Ako u roku od 20 minuta od momenta podnošenja zahteva ne dobijemo od naše banke informaciju o prilivu sredstava po osnovu vašeg zahteva prestaje da važi garantovana cena.
Zahtev neće biti poništen već će biti realizovan po ceni koja bude bila aktuelna u momentu kada budemo evidentirali uplatu.

Comment section

0 comments