FAQ

Na koju adresu možete da mi pošaljete kriptovalutu koju želim da kupim?

Možete ostaviti bilo koju kriptoadresu, bilo da je u pitanju ona koja se nalazi na nekoj od berzi, mobilnom, desktop ili hardware wallet-u. Molimo vas da obratite pažnju da ne ostavljate adresu koja ne odgovara kriptovaluti koju kupujete.

Comment section

0 comments