FAQ

Šta se dešava ukoliko pošaljem manju ili veću količinu od one koju sam napisao pri kreiranju zahteva?

Ukoliko odstupanje nije veće od 2% onda će sve proći automatski. U slučaju da se iznos razlikuje za više od 2% , zahtev dobija status ‘Ručna obrada’, što znači da je neophodno da se ručno modifikuje vaš zahtev u odnosu na pristiglu količinu koina.

Comment section

0 comments