FAQ

Da li kupovina Vaučera ulazi u moj promet zajedno sa ostalim transakcijama?

Vaučer transakcije ne ulaze u obračun ukupnog prometa korisnika.

Comment section

0 comments