FAQ

Da li pravo na nagradu zastareva?

Potrebno je iskoristiti dobijenu nagradu u roku od 3 meseca od dana kada ste primili mail kojim Vam ECD potvrđuje da ste dobili pravo na nagradu poverenja.

Comment section

0 comments