FAQ

Šta se dešava ukoliko se izvrši uplata u roku od 20 minuta, a ECD sistem to nije evidentirao, ili se uplata izvrši nakon isteka 20 minuta?

Ukoliko nismo dobili informaciju od naše banke da ste uplatu izvršili u roku od 20 minuta, neće važiti garantovana cena, već će se formirati nova i zavisiće od aktuelne cene kada ECD sistem bude evidentirao uplatu, tj. kada stigne informacija od banke.

Comment section

0 comments