FAQ

Šta se dešava ukoliko se izvrši uplata manja od 300.000 RSD u roku od 20 minuta, a ECD sistem to nije evidentirao, ili se uplata vrednosti najviše do 300.000 RSD izvrši nakon isteka 20 minuta?

Ukoliko nismo dobili informaciju od naše banka da ste uplatu izvršili u roku od 20 minuta, neće važiti garantovana cena, već će se formirati nova i zavisiće od aktuelne cene kada ECD sistem bude evidentirao uplatu, tj. kada stigne informacija od banke. Kriptovalute će se slati automatski odmah nakon što od banke dobijemo informaciju o prilivu sredstava, 24/7.

Comment section

0 comments