FAQ

Šta se dešava ukoliko se uplata ne izvrši po instrukcijama, odnosno ukoliko nisu potpuno precizno upisani poziv na broj ili dinarski iznos?

Sve transakcije tog tipa prelaze u sistem ručne obrade. Nećemo biti u mogućnosti da garantujemo cenu. Proces realizacije zahteva će biti vezan za regularno radno vreme ECD
tima za obradu transakcija (ponedeljak-petak 09:00-17:00).

Comment section

0 comments