API

API je skraćeno od Application Programming Interface. Ovaj koncept omogućava interakciju između više aplikacija.

Comment section

0 comments