ATH

ATH je skraćeno od All-Time-High, ovaj izraz odnosi se na najvišu cenu koju je neka kriptovaluta dostigla od njenog nastanka.

Comment section

0 comments