Burn

Praksa spaljivanja tokena je smislena akcija uklanjanja tj. uništavanja (određenog broja) tokena sa tržišta (uklanjanja iz cirkulacije), najčešće sa ciljem ostvarivanja deflacije.

Comment section

0 comments