FAQ

Centralizacija

Centralizacija je proces u kome se određene radnje unutar nekog sistema koncentrišu na sve manjem broju mesta. Kada se sve radnje skoncentrišu u jednu tačku, možemo reći da je taj sistem centralizovan.

Comment section

0 comments