FAQ

Coin (Koin)

Transakciona jedinica decentralizovanog sistema, konkretno kriptovaluta, kojoj je cilj da bude nosilac vrednosti; može težiti stabilnosti ili namenskoj volatilnosti, u zavisnosti od konkretne namene i dizajna sistema.

Comment section

0 comments