DAO

DAO je skraćenica od Decentralized Autonomus Organization. Ovo je organizacija bez hijerarhije čija su pravila isprogramirana, a sve odluke se donose na osnovu glasanja učesnika mreže po prethodno utvrđenim pravilima. Ova pravila se vremenom mogu menjati opet glasanjem učensika mreže.

Comment section

0 comments