dApps

Aplikacije na decentralizovanim sistemima, gde se sve (ili ključne) funkcije aplikacije čuvaju na javnoj blockchain mreži, i koje aktivno motivišu korisnike (stejkholdere) da izvršavaju svoje uloge; takođe poseduju neku vrstu mehanizma za konsenzus pomoću koga se vrše transakcije i promene na samoj mreži.

Comment section

0 comments