Dark web

Dark web se odnosi na deo interneta čiji sadržaj je enkriptovan i koji se ne indeksira na popularnim pretraživačima (Google ,Bing, Yahoo). Dark web je deo Deep weba.

Comment section

0 comments