FAQ

Decentralizacija

Decentralizacija je proces u kome se određene radnje unutar nekog sistema raspoređuju na sve veći broj mesta. Kada se svi procesi i radnje nekog sistema obavljaju na velikom broju mesta, možemo reći da je taj sistem decentralizovan.

Comment section

0 comments