ERC-20

ERC-20 je jedan od najbitnijih protokola na Ethereum mreži, i predstavlja osnovu za kreiranje kriptovaluta tj. koina koji imaju vrednost i koji mogu da se koriste za transakcije. Većina altkoina je implementirana na ovom protokolu.

Comment section

0 comments