Federated

U opštem smislu, federisan sistem predstavlja arhitekturu sistema tj. organizacije u kojoj postoji interoperabilnost i deljenje informacija između aktera (stejkholdera) sistema koji predstavljaju polu-autonomne decentralizovane entitete.

Comment section

0 comments