Halving

Halving predstavlja smanjenje blok nagrade rudarima za pola nakon određenog broja blokova. Nagrada se smanjuje kako bi se smanjila inflacija neke kriptovalute.

Comment section

0 comments