Heš rejt

Heš rejt (Hash rate) se odnosi na brzinu kopanja kriptovaluta. Najčešće se spominje u rudarenju u kontekstu hardvera. Neka grafička kartica može da rudari ETH sa 30 Mh/s (Megaheša u sekundi).

Comment section

0 comments