FAQ

Ključ (Private/public)

Privatni ključ dozvoljava osobi koja ga poseduje upravljanje kriptovalutom koja se nalazi na određenoj adresi koja je deo javnog ključa povezanog sa privatnim.

Comment section

0 comments