FAQ

Kako kupiti teter?

Za razliku ostalih valuta u našoj ponudi, kod tetera (USDT) trenutno nije moguće automatsko slanje koina 24/7. Slanje  kupljenih kriptovaluta je vezano za radno vreme ECD tima za obradu transakcija (ponedeljak-petak 09:00-17:30). 

Ukoliko se ispoštuju svi uslovi prilikom podnošenja zahteva, kao i kod ostalih kriptovaluta u našoj ponudi, cena će biti garantovana, ali će se koini slati naknadno, u gorepomenutim terminima.

Kupovinu tetera (USDT) možete obaviti putem platnog naloga u banci, pošti ili putem mobi banking ili e-banking aplikacija.
Iznos koji ste uplatili mora da se poklapa sa iznosom koji ste naznačili pri kreiranju zahteva.
Koristite poziv na broj naznačen u instrukcijama za plaćanje koje ste dobili.

Imajte na umu  da ECD trenutno podržava transakacije samo putem ERC20 protokola.

Comment section

0 comments