FAQ

Ledžer (Ledger)

Ledžer (Ledger) u kontekstu kriptovaluta se odnosi na sistem za čuvanje istorije transakcija. Takođe, postoji i proizvođač hardverskih novčanika sa ovim nazivom (Ledger).

Comment section

0 comments