Masternod

Masternode je nod koji može da učestvuje u procesu glasanja u okviru mreže neke kriptovalute kao i u omogućavanju servisa poput InstantSend u Dash-u. Za masternodove je potrebno imati određeni broj koina za stejkovanje.

Comment section

0 comments