FAQ

Mining pool

Mining pool predstavlja veću grupu rudara koji koriste združenu snagu svojih uređaja kako bi što brže pronašli tj. verifikovali blok, a nagrada se u mining pool-u deli proporcionalno snazi (heš rejtu) rudara.

Comment section

0 comments