Nod

Nod je računar povezan sa ostalim računarima u mreži. Svaki nod sadrži sve informacije i istoriju transakcija na nekom blokčejnu. Nodovi su esencijalni deo svakog blokčejna, i što više nodova postoji to je mreža sigurnija.

Comment section

0 comments