FAQ

Pametan ugovor

Pametni ugovor je protokol namenjen za sigurno sprovođenje određenog ugovora ili seta pravila, gde su upravo pravila ugovora implementirana u kodu transakcije koja se izvršava.

Comment section

0 comments