FAQ

Pump and Dump

Pump and Dump je vrsta ilegalne manipulacije tržišta u kojoj određena grupa veštački podiže cenu neke kriptovalute ili akcije kupujući je po manjoj ceni sa namerom da je po povećanju cene proda sve.

Comment section

0 comments