Rudar

Rudar u kontekstu kritpovaluta je osoba koja pruža procesorsku snagu radi obezbeđivanja sigurnosti neke blokčejn mreže. Kroz pružanje sigurnosti, rudari zapravo potvrđuju blokove sa transakcijama i za to dobijaju određenu kompenzaciju koja zavisi od toga koja se kritpovaluta rudari.

Comment section

0 comments