FAQ

Šta je MFA?

Metoda višestruke potvrde identiteta. Svaki put pri slanju ili povlačenju sredstava sa ECD Wallet-a neophodno je zbog sigurnosti vaših sredstava upisati MFA jednokratni kod koji se sastoji od 6 cifara.

Comment section

0 comments