FAQ

Šta je MFA?

Metoda višestruke potvrde identiteta. Pri pristupu ECD Wallet-u i pri slanju sredstava sa ECD Wallet-a uvek je neophodno zbog sigurnosti vaših sredstava upisati MFA jednokratni kod koji se sastoji od 6 cifara.

Comment section

0 comments