FAQ

Šta je Wallet Šifra / Passphrase?

Passphrase tj. šifra je niz karaktera koji kreirate pri generisanju ECD Wallet-a.
Ona će biti tražena pri svakom pokušaju slanja sredstava, RSD (dinara) ili kriptovaluta sa ECD Wallet-a.
Ne mora biti ista koju koristite pri logovanju na ECD menjačnicu.

Comment section

0 comments