Trustless

Trustless sistem predstavlja sistem u kome učesnici ne moraju da se poznaju ili da veruju jedni drugima kako bi sistem funkcionisao kako je predviđeno. U ovakvoj sredini, ne postoji jedinstveni entitet koji ima kontrolu nad celim sistemom ili skupom njegovih delova, i konsenzus(i) se ostvaruju bez potrebe da korisnici poznaju ili veruju jedni drugima, već je potrebno samo njihovo poverenje u sistem kao takav. Sa druge strane, trusted sistem je model sistema na kome je izgrađena velika većina centralizovanih proizvoda i usluga.

Comment section

0 comments