FAQ

Veličina Bloka (Block Size)

Veličina bloka odnosi se na količinu informacija odnosno transakcija koje mogu da stanu u jedan blok.

Comment section

0 comments